O autorze
dr Maciej Nowak - radca prawny, specjalista z zakresu prawnych uwarunkowań planowania przestrzennego. Autor licznych publikacji, ekspertyz i szkoleń 
macnowak@zut.edu.pl

Ustawa krajobrazowa

Sejm zaakceptował zmiany Senatu w tzw. ustawie krajobrazowej. W związku z powyższym praktycznie jest przesądzone, że czekają nas zmiany w prawie związanych w planowaniu przestrzennym i prawie budowlanym. Na czym przede wszystkim one polegają?

Przede wszystkim wprowadzony będzie nowy akt prawa miejscowego ustanawiany przez radę gminy: "Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ich ogrodzeń". Ujęte tam mają być gabaryty tych obiektów, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Przy szyldach reklamowych określane mają być zasady, warunki ich sytuowania, gabaryty, a także liczba szyldów, które mogą być umieszczane na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność. Rada gminy będzie mogła ustalić także zakaz umieszczania w poszczególnych miejscach tablic i urządzeń reklamowych.

Uchwała będzie dotyczyła obszaru całej gminy, ale nie oznacza to, że całego obszaru rada gminy będzie musiała ustanawiać identycznie takie same wymogi; mogą być one na poszczególnych terenach gminy zróżnicowane.

Kolejna bardzo ważna sprawa, to skutki takich zapisów. Jeżeli jakiś podmiot umieści np. tablicę reklamową niezgodnie z przepisami wymienionej wyżej uchwały, będzie podlegać karze pieniężnej wymierzanej przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta. Wysokość kary może wynosić kilkanaście tysięcy złotych (a nawet więcej) - ustalana będzie na podstawie specjalnej, wprowadzonej również ustawą opłaty reklamowej. Kara pieniężna może nawet stanowić 40 - krotność tej opłaty.

To chyba najważniejsza i najbardziej dyskutowana zmiana, zawarta w ustawie. Intencją ustawodawcy jest tutaj niewątpliwie uporządkowanie przestrzeni i sprawowanie jakiejś formy kontroli nad reklamami, czy szyldami. Jak będzie w praktyce - zobaczymy, po wejściu w życie ustawy i pierwszych miesiącach jej obowiązywania.
Trwa ładowanie komentarzy...